Czwartek, 18.05.2017 r

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Zapaśniczego

Zarząd Polskiego Związku Zapaśniczego

na podstawie podjętej uchwały na zebraniu Zarządu w dniu 23 marca 2017 roku,

zawiadamia o zwołaniu

Sprawozdawczego Walnego  Zgromadzenia Delegatów

Polskiego Związku Zapaśniczego

 

Zebranie odbędzie się w dniu 24 czerwca 2017 roku w Warszawie,

w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4.

 

I termin zebrania: godzina 11:00; II termin zebrania: godz. 11:15

 

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Zapaśniczego, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, zostało zwołane przez Zarząd PZZ Uchwałą z dnia 23 marca 2017 roku na podstawie par.24 ust.1 Statutu PZZ i działać będzie zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie Porządkiem obrad i Regulaminem obrad, które będą dostępne na stronie związku w wymaganym terminie.                                                                                                       

 

Zarząd
Polskiego Związku Zapaśniczego

 

Data publikacji: 18 maja 2017 r. godz. 21:50

 

Komunikat dotyczący projektu porządku obrad

Projekt porządku obrad Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZZ

Zaproszenie

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013