Polski Związek Zapaśniczy

UWAGA! Od 1 stycznia 2024 roku wszystkie dokumenty dotyczące rozliczeń finansowych należy przesyłać na adres:
dokumenty@pzz.org.pl

Biuro Polskiego Związku Zapaśniczego
tel. +48 (22) 624 81 11
e-mail: pzz@pzz.org.pl
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 700 - 1600
Nazwisko i imię Nr telefonu Funkcja w PZZ Adres e-mail
Marzena Szydłowska 22 624 81 11 w. 18
Sekretarz Generalny PZZ m.szydlowska@pzz.org.pl
Marek Wałachowski
22 624 81 11 w. 13
604 754 382
Dyrektor sportowy PZZ
m.walachowski@pzz.org.pl
Marzena Albinowska
22 624 81 11 w. 14
Trener koordynator szkolenia grupowego PZZ. Panel licencji PZZ 
m.albinowska@pzz.org.pl
Dorota Siwierska
22 624 81 11 w. 17
606 499 244
Główny księgowy
d.siwierska@pzz.org.pl
Katarzyna Zalewska
22 624 81 11 w. 16
Księgowość, m.in. rozliczanie kosztów podróży zawodów, zgrupowań i innych
k.zalewska@pzz.org.pl
Urszula Czarnecka-Kowalczyk
22 624 81 11 w. 15
Samodzielna księgowa
u.czarnecka@pzz.org.pl
Anna Kalisz
22 624 81 11 w. 11
533 037 175
Specjalista kadr i płac, rozliczanie umów
a.kalisz@pzz.org.pl
Michał Gałyga
22 624 81 11 w. 12
Specjalista ds. kontaktów zagranicznych
m.galyga@pzz.org.pl
Adrian Olszański
22 624 81 11 w. 20
Specjalista ds. administracyjnych
a.olszanski@pzz.org.pl
Joanna Młodecka-Goga
22 624 81 11 w. 10
531 010 098
Specjalista ds. projektów
j.goga@pzz.org.pl