Polski Związek Zapaśniczy

Sędziowie Główni

Sędziowie główni

Wykaz sędziów głównych w 2022 roku

 1. Witold Ciemierz                         - Śląskie 
 2. Bolesław Jurewicz                     - Warmińsko – Mazurskie
 3. Krzysztof Kamiński                    - Mazowieckie  
 4. Andrzej Korpacki                       - Warmińsko – Mazurskie
 5. Karol Łebkowski                        - Podlaskie
 6. Antoni Obrycki                          - Wielkopolskie
 7. Andrzej Wroński                       - Pomorskie
 8. Jan Markiewicz                         - Świętokrzyskie
 9. Michał Łojewski                       - Dolnośląskie
 10. Maciej Zakowicz                      - Kujawsko - Pomorskie
 11. Bartek Dorociak                       - Opolskie
 12. Mariusz Mukarker                   - Mazowieckie
 13. Grudzień Zbigniew                   - Świętokrzyskie