Polski Związek Zapaśniczy

Kolegium Sędziów

Kolegium sędziów

KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU ZAPAŚNICZEGO W KADENCJI 2021-2025

Andrzej Korpacki - Przewodniczący

Maciej Oprysiak

Agnieszka Rekowska

Bartosz Dorociak

Michał Maciejczak