Polski Związek Zapaśniczy

Regulaminy Polskiego Związku Zapaśniczego

Regulaminy

REGULAMINY POLSKIEGO ZWIĄZKU ZAPAŚNICZEGO

Regulamin PZZ imprez w zapasach na 2024 rok

Regulamin PZZ imprez w zapasach na 2023 rok

Regulamin PZZ imprez w zapasach na 2022 rok

ZAPASY  2024 - regulamin szczegółowy SSM zatwierdzony przez PZZ i zespół metodyczny IS PIB

Regulamin wpółzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej - zasady ogólne systemu sportu młodzieżowego

KARTA REPREZENTANTA I TRENERA KADRY NARODOWEJ W ZAPASACH - określenie praw i obowiązków Zawodnika oraz Trenera kadry narodowej w zapasach 

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU na kadencję 2021-2024 Format PDF

REGULAMIN PRZYZNWANIA LICENCJI SĘDZIOWSKICH

- Regulamin sędziowski 

- wniosek o przyznanie licencji  dla sędziego 

REGULAMIN ZMIANY BARW KLUBOWYCH (obowiązuje od 16.06.2022)

REGULAMIN PRZYZNAWANIA LICENCJI DLA ZAWODNIKÓW

REGULAMIN PRZYZNAWANIA LICENCJI DLA W/OZZ

- Regulamin przyznawania licencji dla W/OZZ

- wniosek o przyznanie licencji dla WOZZ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA LICENCJI DLA KLUBÓW 

- Regulamin przyznawania licencji dla klubów 

- wniosek o przyznanie licencji dla klubów

REGULAMIN PRZYZNAWANIA LICENCJI DLA SZKOLENIOWCÓW 

- Regulamin przyznawania licencji dla szkoleniowców

- wniosek o przyznanie licencji dla szkoleniowca 

REGULAMIN DOTYCZĄCY KLASYFIKACJI SPORTOWEJ ZA ROK 2018

- kryteria i normy

REGULAMIN DYSCYPLINARNY PZZ

Treść

REGULAMIN DOKONYWANIA ZAKUPÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W POLSKIM ZWIĄZKU ZAPAŚNICZYM

Treść

REGULAMINY PODSTAWOWE

Regulamin zawodów UWW

Regulamin Finansowy UWW

Księga Znaku UWW STYLE GUIDE

Wyciągi z Regulaminu Finansowego i Dyscyplinarnego UWW

REGULAMIN TRANSFERÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Wersja Polska 

Wersja Angielska