Polski Związek Zapaśniczy

Zarząd

Zarząd PZZ 2021-2024

Andrzej Supron
Prezes PZZ

a.supron@pzz.org.pl


Ryszard Niedźwiedzki
Wiceprezes do spraw stylu wolnego r.niedzwiedzki@pzz.org.pl

Mieczysław Czwaliński 
Wiceprezes do spraw zapasów kobiet m.czwalinski@pzz.org.pl

Karol Łebkowski 
Wiceprezes do spraw sędziowskich
karollebkowski@gmail.com

Ryszard Wolny
Wiceprezes do spraw stylu klasycznego
r.wolny@pzz.org.pl

Andrzej Wójtowicz
Wiceprezes do spraw marketingu i promocji

Elżbieta Garmulewicz
członek Zarządu

Dariusz Stępień
członek Zarządu

Przemysław Lis
członek Zarządu

Maciej Oprysiak
członek Zarządu

Radosław Radtke
członek Zarządu

Rafał Krajewski 
członek Zarządu