Polski Związek Zapaśniczy

Zarząd

Zarząd

Zarząd PZZ 2021-2024

Andrzej Supron - Prezes PZZ

a.supron@pzz.org.pl

Ryszard Niedźwiedzki - Wiceprezes do spraw stylu wolnego r.niedzwiedzki@pzz.org.pl

Mieczysław Czwaliński - Wiceprezes do spraw zapasów kobiet m.czwalinski@pzz.org.pl

Karol Łebkowski - Wiceprezes do spraw sędziowskich
karollebkowski@gmail.com

Ryszard Wolny - Wiceprezes do spraw stylu klasycznego
r.wolny@pzz.org.pl

Andrzej Wójtowicz - Wiceprezes do spraw marketingu i promocji

Elżbieta Garmulewicz – członek Zarządu

Dariusz Stępień - członek Zarządu

Przemysław Lis - członek Zarządu

Maciej Oprysiak ­- członek Zarządu

Radosław Radtke - członek Zarządu

Rafał Krajewski - członek Zarządu