Polski Związek Zapaśniczy

Kurs na szkoleniowca zapasów

1 rok temu | 27.02.2023, 10:50
Kurs na szkoleniowca zapasów

Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej przy współpracy z Polskim Związkiem Zapaśniczym organizuje kurs na szkoleniowca zapasów.

Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do pracy szkoleniowej z zapasów. Absolwenci kursu w ramach podniesionych kwalifikacji zawodowych zdobędą wiedzę z zakresu teorii dyscypliny, podwyższą umiejętności przekazywania zasobu ćwiczeń i rodzajów techniki walki w zapasach, poszerzą własny warsztat pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie szkolenia sportowego oraz poprawią indywidualną sprawność fizyczną.

Organizacja kursu:

  • kurs będzie przeprowadzony w terminie kwiecień – maj 2023 r. w formie zjazdów weekendowych on-line i w kontakcie (piątek-niedziela);
  • program kursu obejmuje 120 godz., w tym część teoretyczną – 30 godz., część praktyczną 90 godz. (60 godz. dyscypliny kierunkowej i 30 godz. praktyk w klubie sportowym);
  • zajęcia teoretyczne będą odbywać się na platformie Ms Teams lub Zoom; zajęcia praktyczne natomiast w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej (hala sportowa, sala sportów walki);

Koszt kursu: 1500 – 1600 zł

Liczba zgłoszonych: min. 15 osób

Kryteria przyjęcia:

  • ukończone 18 lat
  • minimum średnie wykształcenie

Uprawnienia: na podstawie uczestnictwa i pozytywnego ukończenia kursu (egzamin) absolwenci otrzymają legitymację instruktora sportu AWF z zapasów oraz Certyfikat Szkoleniowca PZZ.

Procedura zgłoszenia:

Szczegółowych informacji udzielają:

·         kierownik kursu: dr hab. prof. AWF Dariusz Gierczuk, Zakładu Sportów Walki WWFiZ w Białej Podlaskiej, tel. 607 731 350; dariusz.gierczuk@awf.edu.pl

·         administracja kursu: mgr Marta Pietruczuk, Biuro Promocji WWFiZ w Białej Podlaskiej, tel. 83 342 88 51; marta.pietruczuk@awf.edu.pl

Więcej informacji na stronie: Szkoleniowiec zapasów - Akademia Wychowania Fizycznego Filia w Białej Podlaskiej: Studia Biała Podlaska (awf-bp.edu.pl)

Zapraszamy!

Udostępnij