Polski Związek Zapaśniczy

Okresowe obywatelstwa sportowe dla zawodników 12-14 lat

3 tygodnie temu | 07.02.2024, 12:00
Okresowe obywatelstwa sportowe dla zawodników 12-14 lat

Polski Związek Zapaśniczy pragnie poinformować środowisko zapaśnicze, że możemy wystąpić o okresowe obywatelstwo sportowe dla zawodników w wieku 12-14 lat.

1. Możemy zgłosić do systemu UWW dowolną liczbę 12-14-latków, którzy tym samym otrzymają okresowe obywatelstwo sportowe i będą mogli uczestniczyć w ME U15 (po wygraniu rywalizacji w kraju), Mistrzostwach Polski U14, U15 oraz zawodach MMM.

2. W momencie, gdy będziemy chcieli wykupić im licencję UWW na dalszy okres kariery sportowej powyżej 14 lat, trzeba będzie przejść normalną procedurę zmiany obywatelstwa w grudniu każdego roku. Będą obowiązywać opłaty na rzecz UWW (min. 1000 CHF) oraz limit zawodników dla kraju (limit jednego zawodnika w danym stylu).

Dlatego też, z uwagi na zbliżający się termin organizacji Mistrzostw Polski U15, zwracamy się do zainteresowanych osób z prośba o przesłanie do 16.02.2024 roku wniosku klubu o wystąpienie do UWW o okresowe obywatelstwo sportowe dla poszczególnych zawodników nie posiadających obywatelstwa polskiego i załączenie do wniosku skanu paszportu, zdjęcia paszportowego (jpg.), oraz oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna wyrażającego zgodę na wystąpienie przez PZZ w ich imieniu do UWW, o obywatelstwo sportowe ich dziecka.

Polski Związek Zapaśniczy

Udostępnij