Polski Związek Zapaśniczy

Projekt kadr narodowych w zapasach na 2023 rok

8 miesięcy temu | 05.01.2023, 12:03
Projekt kadr narodowych w zapasach na 2023 rok

Wydział Wyszkolenia przedstawia wstępne wykazy Kadr Narodowych w zapasach na rok 2023.

Prosimy trenerów klubowych o zgłaszanie ew. uwag dotyczących przynależności klubowej, przypisanego trenera klubowego, ....... itp.

Wnioski o ew. dopisanie do KN na 2023 proszę kierować w formie pisemnej do Wydziału Wyszkolenia i odpowiedniego trenera kadry.

KN seniorów w stylu wolnym na rok 2023

KN seniorów w stylu klasycznym na rok 2023

KN seniorek w zapasach kobiet na rok 2023

KN juniorów U20 w stylu wolnym na rok 2023

KN juniorów U20 w stylu klasycznym na rok 2023

KN juniorek U20 w zapasach kobiet na rok 2023

KN juniorów młodszych U17 w stylu wolnym na rok 2023

KN juniorów młodszych U17 w stylu klasycznym na rok 2023

KN juniorek młodszych U17 w zapasach kobiet na rok 2023

Udostępnij