Polski Związek Zapaśniczy

Sędziowskie szkolenia.

1 rok temu | 15.02.2023, 16:18
Sędziowskie szkolenia.

Nasi sędziowie cały czas podwyższają swoje umiejętności poprzez cykliczne szkolenia. 

Podczas dwóch ostatnich zjazdów sędziowskich w Poznaniu i Chęcinach, demonstrowane były sytuacje występujące podczas walki zapaśniczej, które wymagają szczególnego omówienia i dokonania pokazu. W szkoleniu w Poznaniu uczestniczyli zawodnicy klubu Sobieski, którzy mieli wiele pytań odnośnie sędziowania walki zapaśniczej. 

W obu szkoleniach omówiony został regulamin sportowy PZZ na rok 2023 oraz dokonano analizy akcji technicznych z zawodów rozgrywanych w kraju. Szczególną uwagę zwrócono na analizę akcji, które budziły w swojej ocenie wiele kontrowersji.

"Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań, dzielenia się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi pracy arbitrów. Zostały wytłumaczone procedury postępowania sędziego podczas walki, w szczególności schemat postępowania gdy w walce zawodnicy nie zdobywają punktów technicznych" - podsumował Karol Łebkowski, sędzia najwyższej klasy międzynarodowej 1S.

Podczas szkolenia przedstawiona była między innymi prezentacja multimedialna, taka sama na jakiej szkolą się sędziowie na świecie.

W obu szkoleniach uczestniczyło 61 sędziów z 14 województw. 

Udostępnij