Polski Związek Zapaśniczy

Stawki opłat na 2023 rok

1 rok temu | 03.01.2023, 09:16
Stawki opłat na 2023 rok

1. Wysokość rocznej składki członkowskiej w PZZ w roku 2023:

a) 300,00 zł dla Wojewódzkich Okręgowych Związków Sportowych

b) 300,00 zł dla pozostałych członków PZZ zgodnie z regulaminem przyznawania i pozbawiania licencji

2.  Wysokość licencji dla zawodników zapasów i grapplingu w roku 2023:

a) 80 zł dla zawodników kategorii wiekowej młodzieżowiec U23, senior i weteran

b) 60 zł dla zawodników kategorii wiekowej junior U20

c) 50 zł dla zawodników kategorii wiekowej junior młodszy U17

Wysokość opłat licencyjnych dla grupy młodzików U14 określone są bezpośrednio przez Uchwały WOZZ i płatne do Okręgowych Związków Zapaśniczych.

3. Wysokość licencji dla sędziów i szkoleniowców.

Wykupienie licencji sędziowskiej i szkoleniowej stanowi jednocześnie wykupienie polisy ubezpieczeniowej OC w roku 2023:

a) 180,00 zł koszt wydania licencji sędziowskiej

b) 160,00 zł koszt wydania licencji szkoleniowca PZZ

UWAGA!!!

4. od dnia 1.07.2017 roku Polski Związek Zapaśniczy jest płatnikiem VAT. W związku z tym nie ma możliwości kredytowania przez PZZ opłat składek członkowskich i licencyjnych w roku 2023.

5. Składki członkowskie i licencyjne należy opłacać w wyznaczonym terminie, wyłącznie na podane konto PZZ: Santander Bank Polska S.A, ul. Jana Pawła II 17,

95 1090 1056 0000 0001 4313 3184 

6. W tytule przelewu należy podać:

a) nazwę instytucji/podmiotu wpłacającej - WOZZ / Klub / imię i nazwisko osoby prywatnej

b) tytuł przelewu – opłata za licencję zawodniczą / sędziowską / trenerską lub opłata za składkę członkowską WOZZ / klub

c) pełne dane do wystawienia rachunku na wskazany klub (nawet jeżeli przelew wykonywany jest z prywatnego konta).

7. Do przelewu należy dołączyć OBOWIĄZKOWO wypełnione druki licencyjne oraz zobowiązania (dotyczy wszystkich licencji – zawodniczych, sędziowskich, trenerskich).

Opłaty startowe:

1. Wysokość opłat startowych w zapasach w roku 2023:

a) 60,00 zł – młodzieżowiec U23 / senior / weteran

b) 50,00 zł – junior U20

c) 40,00 zł – junior młodszy U17 i U15

Opłata startowa w grupie młodzików U14 (Mistrzostwa Polski U14, Turnieje Młodzików U14) płatna bezpośrednio do organizatora zawodów zgodnie z komunikatem zawodów nie wyższa niż 20,00 zł.

2. Wysokość opłat startowych w grapplingu w roku 2023:

a) 50,00 zł – młodzieżowiec U23 / senior / weteran

b) 40,00 zł – junior U20, junior młodszy U17 i U15

3. Opłaty startowe należy opłacać w wyznaczonym terminie, wyłącznie na podane konto PZZ: Santander Bank Polska S.A, ul. Jana Pawła II 17,

95 1090 1056 0000 0001 4313 3184 

4. W tytule przelewu za startowe na zawodach należy bezwzględnie podać datę i miejsce zawodów oraz wszystkie dane potrzebne do wystawienia rachunku.

5. Podczas weryfikacji zawodników na zawodach należy bezwzględnie przedstawić KOMISJI WERYFIKACYJNEJ potwierdzenie przelewu za startowe, które należy dołączyć do zgłoszenia klubu.

Oba te dokumenty są przesyłane do biura PZZ przez SĘDZIEGO GŁOWNEGO ZAWODÓW.

Do zawodów można dopuścić tylu zawodników, za ilu została wniesiona opłata startowa. Nie ma możliwości uregulowania opłaty startowej w gotówce na miejscu zawodów.

UWAGA!!!

PZZ nie zwraca kosztów za opłatę startową w przypadku nie uczestniczenia zawodnika w zawodach.

Udostępnij