Polski Związek Zapaśniczy

Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów PZZ

9 miesięcy temu | 19.05.2023, 08:17
Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów PZZ

W dniu 18 czerwca 2023 r. w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 odbędzie się Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów PZZ.

Pierwszy termin godz. 11.00, drugi termin 11.30.

Dokumenty na zebranie:

1.  Sprawozdanie finansowe za rok 2022
2. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2022
3. Projekt Regulaminu posiedzenia
4. Sprawozdanie biegłego rewidenta - projekt
5. Projekt Porządku obrad
6. Sprawozdanie Wydziału Wyszkolenia PZZ za rok 2022
7. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Współpracy z JST za rok 2022 

Udostępnij